logo

نیما

آموزش مجازی نیما

Form

بررسی مشکلات انتخاب واحد

پایگاه اطلاعاتی

پایگاه های اطلاعاتی

تصویر افتخارات دانشجویی

افتخارات دانشجویی

تصویرافتخارات هیئت علمی

افتخارات اعضای هیئت علمی

edu

سامانه دانشگاهی

قابل توجه دانشجویان متقاضی واحد کارآموزی (کارآموزی ۱،کارآموزی ۲ و کارآموزی) در ترم تابستان۹۸۳


۱-کلیه فرآیند آن شامل ثبت واحد و دریافت نامه معرفی به واحد کارآموزی از طریق سامانه ERP و کارتابل دانشجو قابل پیگیری لذا درخواست خود را از این طریق پیگیری نمایید.
۲- با توجه به شرایط کشور در مواجهه با بیماری کرونا، دانشجویان به دو روش آورده شده در ذیل می توانند واحد کارآموزی را بگذرانند:
الف) با رعایت پروتکل های بهداشتی به روش مرسوم سال‌های گذشته با موافقت واحد های صنعتی و معدنی این واحد را بگذرانند.
ب) در صورت عدم توفیق در موافقت واحد های مد نظر کارآموزی ، می توانند از دوره های آموزشی مرتبط (دقت کنید مرتبط ) سازمان های فنی و حرفه ای در سراسر کشور به عنوان جایگزین استفاده نمایید.
نکته ۱: مورد ب) در بند بالا به دانشجویانی توصیه می شود که در شرف فارغ التحصیلی هستند و یا شرایط خاصی برای فارغ التحصیل شدن در آینده دارند .
نکته ۲ : دانشجویان برای دوره های سازمان فنی و حرفه ای باید هزینه دوره را پرداخت نمایند و در صورت وجود تخفیف دانشجویی از آن استفاده نمایند.
نکته ۳: ظرفیت اساتید کار آموزی توسط گروه های آموزشی در فرآیند کارآموزی تعیین خواهد شد.
نکته ۴ : کیفیت دوره های آموزشی گذرانده شده در سازمان های فنی و حرفه ای توسط اساتید کارآموزی مورد بررسی قرارخواهد گرفت و در صورت صلاحدید ایشان مورد تایید قرار نخواهد گرفت.