logo

نیما

آموزش مجازی نیما

Form

بررسی مشکلات انتخاب واحد

پایگاه اطلاعاتی

پایگاه های اطلاعاتی

تصویر افتخارات دانشجویی

افتخارات دانشجویی

تصویرافتخارات هیئت علمی

افتخارات اعضای هیئت علمی

edu

سامانه دانشگاهی

قابل توجه دانشجویان مهندسی معدن ورودی ۹۵ و ۹۶ و ماقبل
- حداکثر تا تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۹با مراجعه به لینک (اینجا کلیک کنید تا وارد فرم شوید) این پیام و پر نمودن فرم مربوطه، بسته آموزشی پیشنهادی خود را انتخاب نمایید.

  • خاطر نشان می گردد که انتخاب بسته ی مورد نظر برای دانشجویان متقاضی پس از بررسی در گروه مهندسی معدن صورت می گیرد و انتخاب بسته در فرم‌دلیل بر قطعی بودن آن نمی باشد.
  • درخواست هایی که پس از این تاریخ ارسال شود مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.