Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in /home/arakut/domains/arakut.ac.ir/public_html/earthsci/plugins/system/rsfirewall/rsfirewall.php on line 699
معرفی
logo

نیما

آموزش مجازی نیما

Form

بررسی مشکلات انتخاب واحد

پایگاه اطلاعاتی

پایگاه های اطلاعاتی

تصویر افتخارات دانشجویی

افتخارات دانشجویی

تصویرافتخارات هیئت علمی

افتخارات اعضای هیئت علمی

edu

سامانه دانشگاهی

خلاصه‌ای از ماموریت‌ها، اهداف و برنامه‌های مرکز پژوهشی توسعه پایدار

الف) ضرورت‌ها

 • در راستای مهمترین اسناد بالا دستی و چارچوب‌های مرجع
 • سیاست‌های کلی آموزش عالی بر توسعه دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی مبتنی بر دیدگاه آمایشی و هم راستایی با نیازمندی‌های توسعه ای مناطق با نگاه ویژه به نوآوری و آموزش به عنوان پیشران‌های اصلی توسعه پایدار
 • تحقق ماموریت‌های دانشگاه صنعتی اراک در مسیر توسعه
 • راهبردهای اصلی توسعه استان در برنامه آمایش مبتنی بر تحول صنایع و اقتصاد استان به سمت گسترش خدمات مبتنی بر فناوری‌های نوین و اقتصاد دانش بنیان
 • تاکید اسناد بالادستی به مقولات مرتبط با مدیریت زمین، بویژه در حوزه‌های محیط زیست و توسعة پایدار
 • با توجه به شناخت و تحلیل فرصت‌ها و چالش‌ها و نقاط قوت و ضعف (SWOT)

- امکانات و فرصت‌های موجود در استان و همچنین امکانات و فرصت‌های موجود در دانشگاه صنعتی اراک و توان علمی اساتید دانشگاه صنعتی اراک

- ضعف مراکز پژوهشی و خصوصا مراکز پژهشی بین رشته ای

- ماهیت درهم تنیده و چندوجهی مشکلات اساسی استان در عرصه اقتصاد، صنعت و خدمات و مدیریت سیستم‌ها و ضرورت به کارگیری رویکردهای نوین در عرصه سیستم‌های پیچیده و همکاری‌های بین رشته‏ی

- شرایط ویژه استان مرکزی از نظر چالش‌های زیست محیطی

ب- ماموریت‌ها

مرکز پژوهشی توسعه پایدار به عنوان یک مرکز پژوهشی بین رشته ای، ماموریت‌های زیر را دنبال می کند: 

 • توسعه همکاری موثر و سازمان یافته با مراکز اقتصادی، صنعتی و نهادهای مدیریتی استان و شهر اراک با هدف شناسایی، مدل سازی و تحلیل چالش‌های سیستمی و طرح و ارائه الگوهای بهبود در جهت توسعه سیستم‌ها و رفع چالش‌های موجود با روش‌های نوین علمی - این مراکز شامل بنگاه‌های بزرگ و کوچک اقتصادی، صنعتی و خدماتی از جمله بانک‌ها و موسسات مالی، صنایع و کارخانجات و همچنین نهادهای مدیریتی مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی، شهرداری، سازمان حمل و نقل و ترافیک و استانداری می شود.
 • گشایش مسیرهای جدید در حوزه علوم و فناوری‌های نوین در سطح استان و توسعه و تقویت همکاری‌های علمی بین رشته ای با هدف هم افزایی توان علمی اساتید و متخصصین دانشگاه و سایر مراکز علمی و تحقیقاتی

ج- اهداف بلند مدت

 • ارائه الگوها و راهکارها در جهت شناسایی ، تحلیل و رفع چالش‌های سیستمی صنعت، اقتصاد، مدیریت زمین، مدیریت شهری و محیط زیست در سطح استان
 • فراهم نمودن زمینه ایجاد، رشد و پیشرفت علمی در حوزه علوم و فناوری‌های نوین با تمرکز بر سیستم‌های پیچیده
 • ایجاد شبکه علمی پژوهشگران و اساتید با زمینه‌های تحقیقاتی بین رشته ای در سطح استان و ارتباط موثر با مراکز پژوهشی مربوطه در سطح کشور و بین الملل
 • ایجاد مرکز مشاوره دانشگاهی با توان بالای علمی برای واحدهای اقتصادی، صنعتی، خدماتی و نهادهای مدیریتی و اجرایی و تعریف طرح‌های پژوهشی کاربردی با هدف رفع چالش‌های سیستمی و مدیریتی این مراکز
 • تعریف و توسعه پژوهش‌های علمی کاربردی بین رشته‌ای در حوزه سیستم‌های پیچیده و مدیریت زمین برای مقاطع تحصیلات تکمیلی در رشته‌های مختلف مهندسی و مدیریت و تقویت بنیه علمی دانشگاه
 • هم‌افزایی دانشی اساتید با تخصص‌های متفاوت (از جمله فیزیک، ریاضی، مهندسی کنترل و سیستم) در پیشبرد محورهای پژوهشی مشترک و امکان تعریف و توسعه پژوهش‌های نظری مشترک در زمینه‌های بین رشته‌ای

د- اهداف کوتاه مدت

بررسی و اولویت‌بندی موضوعات پژوهشی در حوزه‌های یاد شده در ارتباط موثر با صنایع و نهادهای مدیریتی استان.

از جمله موارد قابل بررسی در این مرحله به نمونه موارد زیر اشاره می شود:

 • تحلیل شبکه‌های توزیع و انتفال نیرو برق باختر با رویکرد شبکه‌های پیچیده و ابزارهای داده کاوی (ارزیابی قابلیت اطمینان، ضریب آسیب پذیری، پیش بینی افت بار، پیش بینی تقاضا، مکانیابی ایستگاه‌های توسعه و ...)
 • تحلیل شبکه ارزش و زنجیره تامین بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و باز طراحی آن با هدف بهبود بهره‌وری و کارایی مشارکت‌ها
 • تحلیل گلوگاهی سیستم ترافیک و حمل ونقل شهری با رویکرد شبکه‌های پیچیده
 • شناسایی و تعیین مرز محلات شهری اراک و شاخص‌های توسعه محله محور و ارزیابی شاخص‌ها (مرحله مقدماتی فرایند توسعه محله محور به عنوان رویکرد نوین مدیریت شهری)
 • تحلیل ساختار اقتصادی استان با رویکرد شبکه‌های ارزش و استفاده از مدل‌های سیستم دینامیک
 • ارائة سامانة پویای زمانی-مکانی برای پایش آلودگی شهر اراک

ساختار مرکز توسعه پایدار و سیستم‌های کلان

گروه‌های پژوهشی این مرکز با توجه به توضیحات مذکور، پتانسیل علمی اساتید و گروه‌های علمی دانشگاه در محورهای زیر تصویب و در حال فعالیت می باشند:

 • گروه پژوهشی سیستم‌های کلان اقتصادی اجتماعی

(اهداف و موضوعات: شناخت، تبیین، مدل سازی و تحلیل مسائل اقتصادی و اجتماعی با دیدگاه سیستم‌های کلان، در زمینه‌های گوناگون مانند بهداشت درمان، مسائل فرهنگی و شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌های اقتصادی و مالی،شبکه‌های کسب و کار، تحلیل و ارائه الگوهای توسعه شبکه‌های ارزش در صنعت و خدمات، الگوهای شبکه‏ای و خوشه‌های صنعتی، لجستیک و زنجیره‌های تامین و مدیریت پژوهش‌های هدفمند در زمینه مسائل توسعهبا نگاه به نقش ویژه نوآوری و فناوری‌های نوین در مسیرهای جدید توسعه

 • گروه پژوهشی مدیریت زمین

(اهداف و موضوعات: تعریف و مدیریت پژوهش‌های هدفمند در محورهای توسعه و مدیریت شهری با نگاه ویژه به مدیریت سبز و محیط زیست، پایش و دیده بانی مسائل توسعه شهری، ارائه الگوها و تحلیل‌های لازم به منظور سیاست گذاری و اصلاح استراتژی‌های کلان مدیریت شهری، استقرار و پیاده سازی سامانه‌های اطلاعات مکانی به منظور مدیریت بهینه زمین، بهره گیری از انواع داده‌های مکانی بدست آمده از منابع مختلف، اعم از ماهواره ای، زمینی و ... به منظور پایش رخداد‌های مرتبط با زمین و محیط زیست)

 ساختار ارتباطی و تشکیلاتی گروه‌های فوق با یکدیگر به شکل زیر می باشد:

TosePaydar01

تصویر تقویم آموزشیتقویم آموزشی تصویر فرم ها و آیین نامه هافرم ها تصویر اعضای هیات علمیاعضای هیئت علمی تصویر افتخارات دانشکدهافتخارات دانشکده

لینک های مفید: