logo

نیما

آموزش مجازی نیما

Form

بررسی مشکلات انتخاب واحد

پایگاه اطلاعاتی

پایگاه های اطلاعاتی

تصویر افتخارات دانشجویی

افتخارات دانشجویی

تصویرافتخارات هیئت علمی

افتخارات اعضای هیئت علمی

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

جشنواره ملی پایان نامه های سه دقیقه ای دانشجویی «پاناسه» از طرف صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد. در این رقابت 650 پایان نامه در مقاطع دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی در رشته های فنی مهندسی، علوم پزشکی و علوم انسانی از 100 دانشگاه کشور حضور داشتند.

کمیته داوری پس از ارزیابی اولیه کلیه آثار ارسالی به جشنواره، 150 اثر را به عنوان منتخبین اولیه انتخاب کرد و سپس در مرحله دوم داوری 30 اثر شاخص  جهت حضور و ارائه آثار خود در برنامه تلویزیونی برگزیده شدند.

در این بین، تنها 4 پایان نامه کارشناسی از جمله پایان نامه آقای بهزاد خوش با راهنمایی دکتر هادی عطاپور برگزیده شدند.

تصویر تقویم آموزشیتقویم آموزشی  تصویر فرم ها و آیین نامه هافرم ها تصویر اعضای هیات علمیاعضای هیئت علمی تصویر افتخارات دانشکدهافتخارات دانشکده

لینک های مفید: