logo

نیما

آموزش مجازی نیما

Form

بررسی مشکلات انتخاب واحد

پایگاه اطلاعاتی

پایگاه های اطلاعاتی

تصویر افتخارات دانشجویی

افتخارات دانشجویی

تصویرافتخارات هیئت علمی

افتخارات اعضای هیئت علمی

edu

سامانه دانشگاهی

کانون فارغ التحصیلان دانشکده مهندسی علوم زمین دانشگاه صنعتی اراک از تابستان سال 1398 شروع به فعالیت کرده و هدف از شروع به کار آن، تحکیم روابط دوستانه دانشگاهی، تبادل اطلاعات علمی و فرهنگی و ارتقای سطح آگاهی تخصصی بالغ بر هزار عضو بالقوه کانون است.
این کانون دارای وظایف متنوع زیر است:
کانون تلاش خواهد کرد زمینه مشارکت فارغ التحصیلان دانشکده را در فعالیت­ های علمی و فرهنگی استان فراهم سازد تا از این طریق به مهارت آنان بیفزاید و آخرین دستاوردهای علمی را در اختیار آنان قرار دهد و جامعه را از توانمندی­ ها و استعدادهای بالقوه بهره‌مند کند.
جمعیت انبوه فارغ التحصیلان دانشکده از استعدادها و توانمندی بالایی برخوردارند که از سویی استان ما به شدت نیازمند بهره ­گیری از آن است و از سوی دیگر آنان مشتاق ارائه همه توان خود به جامعه هستند و در این میان کانون همچون پل ارتباطی میان این جامعه و جمعیت فارغ التحصیلان، ایفای نقش می ­کند و با شناسایی استعدادها و توانمندی‌های اعضاء و شناخت نیازهای جامعه در خدمت فارغ التحصیلان و استان خواهد بود.
بررسی و ایجاد زمینه جذب فارغ‌التحصیلان دانشکده در بازار کار، مطالعه و تحقیق در مسائل اقتصادی و اجتماعی و اجرای طرح­ های تحقیقاتی در زمینه برنامه ­های توسعه و عمران، مشارکت فارغ التحصیلان در رشد کمی و کیفی دانشکده، آگاهی دانشکده از میزان و کیفیت کارایی فارغ التحصیلان به منظور بهبود برنامه­ های آموزشی و پژوهشی و ترویج دانش و فنآوری نیز از دیگر هدف­ های این مؤسسه است. هدف­ هایی که در اساسنامه کانون فارغ التحصیلان دانشکده به آنها اشاره شده است.

اهداف:

  • ایجاد ارتباط مؤثر و تبادل همکاری میان فارغ التحصیلان
  • حضور مؤثر در مجامع تخصصی و صنفی
  • زمینه سازی برای اشتغال بیشتر فارغ التحصیلان و حضور کارآمد
  • حفظ ارتباط فارغ التحصیلان و به روز نمودن آن با بخش اجرایی و صنعتی کشور
  • آشنایی دانش آموختگان با مبانی و مفاهیم کارآفرینی مرتبط و گسترش آن در مراحل تحصیل (قبل از فارغ التحصیلی)
تصویر تقویم آموزشیتقویم آموزشی  تصویر فرم ها و آیین نامه هافرم ها تصویر اعضای هیات علمیاعضای هیئت علمی تصویر افتخارات دانشکدهافتخارات دانشکده

لینک های مفید: