logo

نیما

آموزش مجازی نیما

Form

بررسی مشکلات انتخاب واحد

پایگاه اطلاعاتی

پایگاه های اطلاعاتی

تصویر افتخارات دانشجویی

افتخارات دانشجویی

تصویرافتخارات هیئت علمی

افتخارات اعضای هیئت علمی

edu

سامانه دانشگاهی

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی نقشه برداری

 
ِِDr Moradi

دکتر امیر رضا مرادی

CV
 •  مرتبه علمی: استادیار
 • گرایش: ژئودزی
 • وضعیت استخدامی: رسمی- آزمایشی
 • سمت اجرایی: مدیر گروه مهندسی نقشه برداری و رئیس مرکز پژوهشی توسعه پایدار


 • مشاهده صفحه شخصی
 • مشاهده در Google scholar
 • ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 • شماره تماس: 33400760-086
 

ِِDr Eivazi

دکتر هوشنگ عیوضی

CV
 •  مرتبه علمی: استادیار
 • گرایش: سیستم اطلاعات مکانی (GIS)
 • وضعیت استخدامی: رسمی- آزمایشی


 • مشاهده صفحه شخصی
 • مشاهده در Google scholar
 • ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 • شماره تماس: 33400762-086
 

ِِDr ghaffarirazin

دکتر میر رضا غفاری رزین

CV
 •  مرتبه علمی: استادیار
 • گرایش: ژئودزی
 • وضعیت استخدامی: پیمانی
 • سمت اجرایی: معاونت پژوهشی دانشکده


 • مشاهده صفحه شخصی
 • مشاهده در Google scholar
 • ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 • شماره تماس: 33400763 - 086
 

ِِDr ghannadi

دکتر محمد امین قنادی

CV
 •  مرتبه علمی: استادیار
 • گرایش: فتوگرامتری
 • وضعیت استخدامی: پیمانی


 • مشاهده صفحه شخصی
 • مشاهده در Google scholar
 • ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 • شماره تماس: 33400764-086
 

ِِDr hooshangi

دکتر نوید هوشنگی

CV
 •  مرتبه علمی: استادیار
 • گرایش: سیستم اطلاعات مکانی (GIS)
 • وضعیت استخدامی: پیمانی
 • سمت اجرایی: مسئول ارتباط با صنعت دانشکده


 • مشاهده صفحه شخصی
 • مشاهده در Google scholar
 • ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 • شماره تماس: 33400761-086
 

Dr Manafirad

دکتر مهرتاش منافی فرد

CV
 •  مرتبه علمی: استادیار
 • گرایش: فتوگرامتری
 • وضعیت استخدامی: پیمانی


 • مشاهده صفحه شخصی
 • مشاهده در Google scholar
 • ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 • شماره تماس: 33400-086
 

Dr Shahri

دکتر متین شهری

CV
 •  مرتبه علمی: استادیار
 • گرایش: سنجش از دور و حمل و نقل
 • وضعیت استخدامی: پیمانی


 • مشاهده صفحه شخصی
 • مشاهده در Google scholar
 • ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 • شماره تماس: 33400801-086
 

 

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی معدن

 

ِِDr Hemmati

دکتر محسن همتی چگنی

CV
 •  مرتبه علمی: استادیار
 • گرایش: معدن فرآوری مواد معدنی
 • وضعیت استخدامی: رسمی- آزمایشی
 • سمت اجرایی: مدیر گروه مهندسی معدن و رئیس مرکز تحقیقات کلینیک معدن و صنایع معدنی


 • مشاهده صفحه شخصی
 • مشاهده در Google scholar
 • ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 • شماره تماس: 33400795-086
 

ِِDr Mojeddifar

دکتر سعید مجدی فر

CV
 •  مرتبه علمی: استادیار
 • گرایش: معدن اکتشاف
 • وضعیت استخدامی: رسمی- آزمایشی
 • سمت اجرایی: معاونت دانشجویی - فرهنگی دانشگاه


 • مشاهده صفحه شخصی
 • مشاهده در Google scholar
 • ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 • شماره تماس: 33400792-086
 

ِِDr Ahmadi

دکتر رضا احمدی

CV
 •  مرتبه علمی: استادیار
 • گرایش: معدن اکتشاف
 • وضعیت استخدامی: رسمی- قطعی


 • مشاهده صفحه شخصی
 • مشاهده در Google scholar
 • ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 • شماره تماس: 33400790-086
 

ِِDr Ghadimi

دکتر فریدون قدیمی

CV
 •  مرتبه علمی: دانشیار
 • گرایش: زمین شناسی- رسوب شناسی
 • وضعیت استخدامی: رسمی- قطعی


 • مشاهده صفحه شخصی
 • مشاهده در Google scholar
 • ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 • شماره تماس: 33400791-086
 

ِِDr Hajati

دکتر عبدالمطلب حاجتی

CV
 •  مرتبه علمی: استادیار
 • گرایش: معدن فرآوری معدنی
 • وضعیت استخدامی: رسمی- آزمایشی


 • مشاهده صفحه شخصی
 • مشاهده در Google scholar
 • ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 • شماره تماس: 33400796 - 086
 

ِِDr Soltani

دکتر فراز سلطانی

CV
 •  مرتبه علمی: استادیار
 • گرایش: معدن فرآوری مواد معدنی
 • وضعیت استخدامی: رسمی- آزمایشی
 • سمت اجرایی: مدیر حوزه نظارت و ارزیابی دانشگاه


 • مشاهده صفحه شخصی
 • مشاهده در Google scholar
 • ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 • شماره تماس: 33400794-086
 

 

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی ژئومکانیک

 
ِِDr Fadaei

دکتر ابراهیم فدایی

CV
 •  مرتبه علمی: استادیار
 • گرایش: عمران زلزله
 • وضعیت استخدامی: پیمانی
 • سمت اجرایی: مدیر گروه مهندسی ژئومکانیک


 • مشاهده صفحه شخصی
 • مشاهده در Google scholar
 • ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 • شماره تماس: 33400766-086
 

ِِDr Fattahi

دکتر هادی فتاحی

CV
 •  مرتبه علمی: دانشیار
 • گرایش: معدن مکانیک سنگ
 • وضعیت استخدامی: رسمی- قطعی
 • سمت اجرایی: رئیس دانشکده


 • مشاهده صفحه شخصی
 • مشاهده در Google scholar
 • ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 • شماره تماس: 33400793-086
 

ِِDr Khoddam

دکتر علی خدام

CV
 •  مرتبه علمی: استادیار
 • گرایش: عمران زلزله
 • وضعیت استخدامی: پیمانی
 • سمت اجرایی: معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده


 • مشاهده صفحه شخصی
 • مشاهده در Google scholar
 • ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 • شماره تماس: 33400797 - 086
 

ِِDr Yousefirad

دکتر مصطفی یوسفی راد

CV
 •  مرتبه علمی: دانشیار
 • گرایش: زمین شناسی- چینه و فسیل شناسی
 • وضعیت استخدامی: رسمی- قطعی


 • مشاهده صفحه شخصی
 • مشاهده در Google scholar
 • ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 • شماره تماس: 33400788-086
 

ِِDr Atapour

دکتر هادی عطا پور

CV
 •  مرتبه علمی: استادیار
 • گرایش: معدن مکانیک سنگ
 • وضعیت استخدامی: پیمانی


 • مشاهده صفحه شخصی
 • مشاهده در Google scholar
 • ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 • شماره تماس: 33400789-086
 

ِِDr Mohtarami

دکتر احسان محترمی

CV
 •  مرتبه علمی: استادیار
 • گرایش: معدن مکانیک سنگ
 • وضعیت استخدامی: پیمانی


 • مشاهده صفحه شخصی
 • مشاهده در Google scholar
 • ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 • شماره تماس: 33400-086
 

ِِDr Khataei

دکتر بهنوش خطائی

CV
 •  مرتبه علمی: استادیار
 • گرایش: عمران محیط زیست
 • وضعیت استخدامی: پیمانی
 • سمت اجرایی: مسئول حوزه IT و فضای مجازی دانشکده


 • مشاهده صفحه شخصی
 • مشاهده در Google scholar
 • ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 • شماره تماس: 33400787-086
 

ِِDr mahdavi

دکتر وحیدرضا مهدوی

CV
 •  مرتبه علمی: استادیار
 • گرایش: عمران زلزله
 • وضعیت استخدامی: پیمانی


 • مشاهده صفحه شخصی
 • مشاهده در Google scholar
 • ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 • شماره تماس: 33400765-086
 
 

اعضای هیئت علمی بازنشسته دانشکده

 
ِِDr Karbasi Ravari

  مهندس مهین کرباسی راوری

CV
 •  مرتبه علمی: مربی
 • گرایش: ژئوتکنیک
 • وضعیت استخدامی: رسمی • مشاهده در Google scholar
 • ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 
تصویر تقویم آموزشیتقویم آموزشی تصویر فرم ها و آیین نامه هافرم ها تصویر اعضای هیات علمیاعضای هیئت علمی تصویر افتخارات دانشکدهافتخارات دانشکده

لینک های مفید: