logo

نیما

آموزش مجازی نیما

Form

بررسی مشکلات انتخاب واحد

پایگاه اطلاعاتی

پایگاه های اطلاعاتی

تصویر افتخارات دانشجویی

افتخارات دانشجویی

تصویرافتخارات هیئت علمی

افتخارات اعضای هیئت علمی

edu

سامانه دانشگاهی

در حال حاضر دانشکده مهندسی علوم زمین در سه مقطع کارشناسی مهندسی نقشه­ برداری، مهندسی معدن و مهندسی عمران و در دو مقطع کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن و مهندسی مکانیک سنگ دانشجو می ­پذیرد. باید به این نکته اشاره نمود که اولین دانشجویان دانشکده مهندسی علوم زمین در رشته مهندسی عمران- نقشه برداری می‌باشند که از سال 1376 در این دانشکده مشغول به تحصیل شدند. از طرفی از سال 1379 رشته­ ی دیگر این دانشکده (مهندسی معدن- اکتشاف) راه‌اندازی و در همان سال دانشکده در این رشته شروع به پذیرش دانشجو نمود. لازم به ذکر است از سال 1390 و پس از استقلال دانشکده فنی مهندسی اراک از دانشگاه علم و صنعت ایران و تشکیل دانشگاه صنعتی اراک، دانشکده در رشته کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن شروع به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد نموده است. از طرفی مهندسی عمران می‌توان به عنوان آخرین رشته دانشکده در مقطع کارشناسی، از سال 1395 شروع به پذیرش دانشجو نموده است. اما در نهایت کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک سنگ از مهر ماه 1398 اولین ورودی­ های دانشجویی خود را تجربه کرده است. با توجه به برنامه توسعه ­ی آموزشی دانشکده امید برآن است که در پنج سال آینده، حداقل در سه گرایش تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد و یک و یا دو رشته دیگر در مقطع کارشناسی در گروه‌های مختلف پذیرش دانشجو صورت بگیرد. در جدول زیر خلاصه‌ای از تاریخچه رشته‌های دانشکده مهندسی علوم زمین آمده است.

خلاصه‌ای از تاریخچه رشته ­های دانشکده مهندسی علوم زمین

 نام رشته / گرایش سال شروع فعالیت و پذیرش دانشجو    مقطع تحصیلی
 مهندسی نقشه برداری  1376   کارشناسی
 مهندسی معدن  1379  کارشناسی
 مهندسی اکتشاف معدن      1390 کارشناسی ارشد
 مهندسی مکانیک سنگ 1398 کارشناسی ارشد      
 مهندسی عمران 1395 کارشناسی
تصویر تقویم آموزشیتقویم آموزشی  تصویر فرم ها و آیین نامه هافرم ها تصویر اعضای هیات علمیاعضای هیئت علمی تصویر افتخارات دانشکدهافتخارات دانشکده

لینک های مفید: