logo

نیما

آموزش مجازی نیما

Form

بررسی مشکلات انتخاب واحد

پایگاه اطلاعاتی

پایگاه های اطلاعاتی

تصویر افتخارات دانشجویی

افتخارات دانشجویی

تصویرافتخارات هیئت علمی

افتخارات اعضای هیئت علمی

edu

سامانه دانشگاهی

دانشکده مهندسی علوم زمین فعالیت خود را با توجه به اسناد بالادستی در سطح وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) و دانشگاه صنعتی اراک در سال 1397با هدف همکاری و هم افزایی بیشتر و ایجاد زمینه‌های کاری و تحقیقاتی بین رشته­ ای در زمینه علوم مرتبط با زمین، با ادغام رشته‌های مهندسی معدن، مهندسی نقشه برداری و مهندسی عمران آغاز نمود و در همان سال با کسب مجوز از هیات امنا و ابلاغ آن از وزارت عتف به عنوان دانشکده مصوب در دانشگاه صنعتی اراک در حال فعالیت می‌­باشد. در حال حاضر این دانشکده دارای سه گروه مصوب مهندسی معدن، مهندسی نقشه برداری و مهندسی ژئومکانیک (که در شهریور 98 مصوب شد) و دارای چارت سازمانی زیر می­ باشد.

FacultyStructure   

تصویر تقویم آموزشیتقویم آموزشی  تصویر فرم ها و آیین نامه هافرم ها تصویر اعضای هیات علمیاعضای هیئت علمی تصویر افتخارات دانشکدهافتخارات دانشکده

لینک های مفید: