logo

نیما

آموزش مجازی نیما

Form

بررسی مشکلات انتخاب واحد

پایگاه اطلاعاتی

پایگاه های اطلاعاتی

تصویر افتخارات دانشجویی

افتخارات دانشجویی

تصویرافتخارات هیئت علمی

افتخارات اعضای هیئت علمی

edu

سامانه دانشگاهی

با توجه به سابقه طولانی دانشگاه صنعتی اراک بین دانشگاه‌های صنعتی کشور و قدمت بیش از 30 سال آن و هدف اولیه تاسیس دانشگاه صنعتی اراک در قطب صنعتی کشور، ارتباط با صنایع مختلف استان و کشور در کنار تحقیقات علمی همواره مورد توجه قرار گرفته است که از جمله آن می توان به كسب عناوين متعدد و قرارگرفتن در فهرست برترين‌های جشنواره‌های مختلف در ارتباط با اعضای هیات علمی اشاره کرد. برخی از مهمترین دستاوردهای استانی و ملی کسب شده توسط اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی علوم زمین در سال‌های اخیر عبارت است از:

 • برگزیده بیست و یکمین جشنواره جوان خوارزمی، بخش دانش پژوهان و فناوران، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران 1398
 • مجری طرح برگزیده در رفع مشکلات و رونق تولید استان‌های کشور (1398)
 • ثبت 8 عنوان اختراع داخلی، یک مورد US-Patent، یک مورد ثبت بین المللی اختراع PCT
 • تولید 4 مورد دانش فنی مرتبط با صنایع استان
 • راه اندازی 3 مورد واحد تحقیق و توسعه صنایع استان
 • اجرای اغلب پروژه‌های مرتبط با برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی و همچنین عملیات طراحی و اجرای سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS در استان مرکزی
 • اجرای اغلب پروژه‌های مرتبط با نقشه برداری محدوده‌های شهری استان مرکزی و تهیه نقشه‌های شهری
 • مجری اغلب مطالعات تامین آب در استان مرکزی
 • چندین دوره پژوهشگر برتر استان از دانشکده مهندسی علوم زمین
 • طراحی و ساخت دستگاه‌ها و تجهیزات در مقیاس نیمه صنعتی

خلاصه ای از دستاوردهای پژوهشی دانشکده در جدول زیر ذکر شده است.

آیتم پژوهشی

گروه مهندسی نقشه برداری

گروه مهندسی معدن

گروه مهندسی ژئومکانیک

مجموع دانشکده

تعداد مقالات ISI

29

55

79

163

تعداد مقالات علمی و پژوهشی

32

61

28

121

تعداد سایر مقالات علمی-مروری، ترویجی و...

3

40

5

48

تعداد مقالات کنفرانس خارجی

8

23

12

43

تعداد مقالات کنفرانس داخلی

75

183

130

388

تعداد تولید دانش فنی یا ثبت اختراع

0

4

8

12

تعداد طرح پژوهشی داخلی

29

45

4

78

تعداد طرح پژوهشی یا خدمات فنی کارفرمایی

53

238

43

334

تعداد راهنمایی و مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی

11

82

29

122

تعداد کسب رتبه در جشنواره‌های داخلی یا خارجی

1

6

19

26

تعداد تالیف و ترجمه کتاب

2

13

20

35

تصویر تقویم آموزشیتقویم آموزشی تصویر فرم ها و آیین نامه هافرم ها تصویر اعضای هیات علمیاعضای هیئت علمی تصویر افتخارات دانشکدهافتخارات دانشکده

لینک های مفید: