logo

نیما

آموزش مجازی نیما

Form

بررسی مشکلات انتخاب واحد

پایگاه اطلاعاتی

پایگاه های اطلاعاتی

تصویر افتخارات دانشجویی

افتخارات دانشجویی

تصویرافتخارات هیئت علمی

افتخارات اعضای هیئت علمی

edu

سامانه دانشگاهی

دانشجویان این دانشکده از بدو تاسیس رشته‌های این دانشکده همواره در زمینه­های مختلف علمی و فرهنگی طوری از خودشان شایستگی نشان دادند که علی رغم تمامی محدویت‌های موجود، قابل مقایسه با دانشگاه­های مطرح کشور باشند. این افتخارات در دو بخش قبولی در آزمون مقاطع تحصیلی و فعالیت­های انجمن­های خلاصه می­شود. لازم به ذکر است تنها به افتخارات چند سال اخیر اشاره می‌شود.

الف) انجمن‌های علمی

 • کسب رتبه سوم در اولین جشوارنه نشریات دانشجویی در منطقه چهار کشور در حوزه زیست نشریه ژئوماتیک و کاربردها در سال 93 توسط انجمن علمی دانشحویی مهندسی نقشه برداری
 • مقام برگزیده در بخش پایگاه اینترنتی در هفتمین جشواره ملی حرکت در سال 93 توسط انجمن علمی دانشحویی مهندسی نقشه برداری
 • کسب مقام دوم در غرفه‌های نمایشگاهی در ائلین جشواره نشریات دانشجویی منطقه چهار کشور سال 93 توسط انجمن علمی دانشحویی مهندسی نقشه برداری
 • کسب مقام اول در بخش نشریه برتر در دانشگاه صنعتی اراک در سالهای 94 الی96 توسط انجمن علمی دانشجویی مهندسی معدن
 • کسب مقام اول در بخش غرفه برتر در دانشگاه صنعتی اراک در سالهای 94 الی 96 توسط انجمن علمی دانشجویی مهندسی معدن
 • کسب مقام اول در بخش نشریه در یازدهمین جشنواره ملی حرکت توسط انجمن علمی دانشجویی مهندسی معدن

ب) موفقیت دانشجویان در آزمون‌های ورودی تحصیلات تکمیلی

 • کسب رتبه 10 کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن- مکانیک سنگ توسط آقای بهزاد خوش سال 1398
 • کسب رتبه 10 آزمون دکترای 1398 و قبولی در دکترای مهندسی معدن – اکتشاف معدن در سال 1398
 • قبولی خانم نسترن استادمهدی در دکترای مهندسی معدن – اکتشاف دانشگاه تهران سال 1398
 • کسب رتبه 5 کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن – مکانیک سنگ توسط آقای فرشاد ملک محمودی سال 1398
 • کسب رتبه 7 کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن – محیط زیست توسط آقای سبحان عزیزی سال 1398
 • قبولی آقای حسین فریدونی در دکترای مهندسی معدن – اکتشاف دانشگاه تهران سال 1396
 • کسب رتبه 12 کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن- فرآوری مواد معدنی توسط آقای سعید مهدیانی سال 1396
 • کسب رتبه 12 کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن- مکانیک سنگ توسط آقای سام مهرنیا سال 1396
 • قبولی آقای سجاد نان بده در دکترای مهندسی معدن – اکتشاف دانشگاه سهند تبریز سال 1396
 • کسب رتبه 2 کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن –مکانیک سنگ توسط آقای مجید رادمهر در سال 1395
 • کسب رتبه 6 کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن –مکانیک سنگ توسط آقای معین شیرمحمدی در سال 1395
 • کسب رتبه 9 کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن –مکانیک سنگ توسط آقای حسن سلطان‌آبادی در سال 1395
 • کسب رتبه 7 کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت توسط آقای صادق امیربختیار در سال 1394
 • قبولی خانم حسنیه نظری و حبیب الله بازدار در دکترای مهندسی معدن – اکتشاف دانشگاه ارومیه سال 1394
 • قبولی خانم نونا سلیمانپور در دکترای مهندسی معدن – اکتشاف دانشگاه صنعتی امیرکبیر سال 1394
 • کسب رتبه 1 کنکور کارشناسی ارشد ژئوفیزیک توسط آقای علی آدیم در سال 1393
تصویر تقویم آموزشیتقویم آموزشی تصویر فرم ها و آیین نامه هافرم ها تصویر اعضای هیات علمیاعضای هیئت علمی تصویر افتخارات دانشکدهافتخارات دانشکده

لینک های مفید: