logo

نیما

آموزش مجازی نیما

Form

بررسی مشکلات انتخاب واحد

پایگاه اطلاعاتی

پایگاه های اطلاعاتی

تصویر افتخارات دانشجویی

افتخارات دانشجویی

تصویرافتخارات هیئت علمی

افتخارات اعضای هیئت علمی

edu

سامانه دانشگاهی

لیست کتاب های چاپ شده در دانشکده مهندسی علوم زمین

 

لیست کتاب های چاپ شده در دانشکده مهندسی علوم زمین

 

-- هیدرومتالورژی اصول و کاربردها (HYDROMETALLURGY Fundamentals and Applications)

كتاب پيش رو كه حاصل حدود 5 سال تلاش مترجمان است به عنوان يكي از به روزترين و جامع ترين منابع درسي در تمامي زمينه هاي مرتبط با هيدرومتالورژي مطرح است. مطالب كتاب شامل دوازده فصل كاربردي از مباحث تئوري (شامل جنبه هاي سينتيكي و ترموديناميكي فرايندهاي هيدرومتالورژيكي)، جنبه هاي عملي و مهندسي (شامل اصول طراحي فرايند) بوده و قابل استفاده براي دانشجويان دوره كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري و همچنين مهندسان شاغل در كارخانه هاي فرآوري مواد معدني و صنايع مرتبط با متالورژي استخراجي است. از ويژگي هاي منحصر به فرد كتاب مي توان به مثال هاي كاربردي متعدد، مباحث اقتصاد مهندسي، آمار مهندسي و اصول طراحي آزمايش ها در فرايندهاي هيدرومتالورژيكي اشاره كرد.

نویسندگان این کتاب دکتر محمود عبداللهی، دکتر محمودرضا شاهوردی  و دکتر فراز سلطانی  می باشند.

Dr Soltani Book

 جهت تهیه کتاب با انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تماس حاصل نمایید.

-- آنالیز تنسوری تغییر شکل با رویکرد ژئودزی و ژئودینامیک (Tensorial Deformation Analysis With Geodesy and Geodynamics Approach)

مطابق با سرفصل درس آنالیز تغییر شکل تنسوری در دورة کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی ژئودزی، این کتاب در هفت فصل تنظیم و نگاشته شده است. فصل اول با عنوان «مفاهیم اولیه و سیستم‌های مختصات» مقدماتی در مورد تنسور و کاربردهای آن ارائه شده و سپس در ادامة فصل، مفاهیم مرتبط با سیستم‌های مختصات در ژئودزی و پارامترهای مورد نیاز در یک سیستم مختصات به‌صورت کامل شرح داده شده است. فصل دوم با عنوان «جبر و آنالیز برداری» به بررسی مفاهیم آنالیز بردارها، هندسة دیفرانسیل خم‌ها و سطوح پرداخته است. در فصل سوم با عنوان « بردارها در سیستم‌های مختصات نامتعامد»، مختصات‌های کووریانت و کنتراوریانت یک بردار معرفی و قوانین تبدیل بین سیستم‌های مختصات ارائه شده است. فصول چهارم و پنجم با عناوین «تنسور و روابط ریاضی» و «محاسبات تنسوری» به‌صورت کاملی به بحث در مورد مفاهیم تنسوری پرداخته و محاسبات مختلف موجود در تنسورها را شرح می‌دهد. سرانجام دو فصل ششم و هفتم با عناوین «تنسورهای تغییر شکل» و «کاربردهای آنالیز تنسوری در ژئودزی و ژئودینامیک» به نحوة استفاده از مفاهیم تنسوری در آنالیز تغییر شکل پرداخته و کاربردهای آن را به‌صورت کاملی شرح می‌دهد.

نویسندگان این کتاب دکتر بهزاد وثوقی  و دکتر میررضا غفاری رزین  می باشند.

Book dr ghaffari vosughi

 جهت تهیه کتاب با انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تماس حاصل نمایید.

-- مقدمه ای بر تبدیل موجک و کاربردهای آن در مهندسی ژئوماتیک (An Introduction to Wavelet Transforms and Their Application in Geomatics Engineering)

ترتیب ارائة مطالب کتاب حاضر بدین صورت است که فصل اول، مقدمة کتاب، به تبیین اصول کلی حاکم بر تبدیلات ریاضی، هدف از اعمال این تبدیلات و تفاوت نحوة مواجهة تبدیلات با سیگنال­های با محتویات فرکانسی مختلف خواهد پرداخت. فصل دوم کتاب با توجه به سایة طولانی تبدیل فوریه به­عنوان قدیمی­ترین و شاید معروف­ترین تبدیل مورد استفاده در تحلیل و استخراج محتویات فرکانسی سیگنال­ها و نیز نقشی که این تبدیل در درک مفاهیم تبدیل موجک دارد، مروری خواهد داشت بر مفاهیم اساسی تبدیل. در فصل سوم کتاب، سعی شده است تا ضمن بیان کلی آن­چه در تبدیل موجک رخ می­دهد به­نوعی به ارائة تصویری از انتظاراتمان از این تبدیل پرداخته و در پس این ذهنیت کلی که به خوانندگان ارائه می­گردد، آنان بتوانند مباحث مطرح شده در ادامة این کتاب را بهتر جستجو نمایند. فصل چهارم به­نوعی مهمترین بخش کتاب است؛ چراکه در آن به­قدر کفایت و در تناسب با ریاضیاتی که انتظار می­رود برای دانشجویان و دانش­آموختگان رشتة مهندسی نقشه­برداری قابل درک باشد، مبانی ریاضی تبدیل موجک و مباحث تئوریک لازم برای اعمال این تبدیل و نیز طراحی توابع پایة مناسب مطرح و در موارد لزوم اثبات­هایی برای درک بهتر برخی مباحث تئوری ارائه گشته است. فصل پنجم کتاب حاضر به تبیین مراحل اعمال انواع تبدیلات موجک در عمل پرداخته و نقش بسیار مهمی در بکارگیری عملی انواع این تبدیلات خواهد داشت؛ چرا­که سعی شده، گام­های مربوطه بسیار ساده و همراه با استفاده از دستورات سادة نرم­افزار متلب ارائه شوند. از آن­جاکه در پاره­ای موارد داده­ها و سیگنال­های مورد تحلیل در ژئوماتیک، همانند دیگر شاخه­های مهندسی، داده­هایی غیر هم­فاصله یا غیر هم­وزن هستند و برای تحلیل محتویات فرکانسی این داده­ها در تعمیم تبدیل فوریه از روش تحلیل طیفی کمترین مربعات، به­عنوان یک روش مؤثر استفاده می­گردد، فصل ششم این کتاب به تعمیم روش تحلیل طیفی کمترین مربعات برای تبدیل موجک اختصاص یافته است و در نهایت در فصل هفتم کتاب نیز مثال­هایی عمومی و اختصاصی از انواع کاربردهای عملی تبدیل موجک، بویژه در مهندسی نقشه­برداری ارائه شده ­اند.

نویسندگان این کتاب دکتر امیر رضا مرادی  و دکتر میررضا غفاری رزین  می باشند.

Book dr ghaffari moradi

 جهت تهیه کتاب با شماره تلفن های 09120372691 و 09181622986 تماس حاصل نمایید.

-- تجزیه و تحلیل آماری داده های اکتشافی ژئوشیمیایی با کارکرد در محیط Statistica (Statistical Analysis of Geochemical Exploration Data in STATISTICA Software)

محتوای کلی فصول این کتاب به ارائه این موارد پرداخته است: روش های مختلف ارزیابی کیفیت داده های اکتشافی از قبیل تعیین دقت نتایج آزمایشات و پردازش نتایج تجزیه های کمی داده ها، مبانی آمار از جمله توزیع داده ها، معرفی آماره های مرکزی جامعه و آماره های پراکندگی جامعه، توزیع نرمال، روش های استاندارد سازی داده ها، آزمون های نرمال بودن و آزمون های تبدیل داده ها به نرمال، توزیع های آماری ازجمله کای سکور، فیشر و t استیودنت بررسی شده، ارزیابی آماری دو متغیره، کوواریانس، ضریب همبستگی و رگرسیون های دو متغیره خطی و غیر خطی بودن متغیر ها ، ارزیابی آماری چند متغیره از جمله رگرسیون های چند متغیره، ماتریس همبستگی، تحلیل مولفه های اصلی، تحلیل عاملی، تحلیل خوشه ای، تحلیل تمایزی، تحلیل تطبیقی و تحلیل کانونی، معرفی روش های مختلف تمایز آنومالی از زمینه را به روش های کلاسیک و روش فراکتالی و بررسی نحوه ارائه داده ها به شکل نقشه های نمادین، نقشه های میزان و نقشه های حوضه ای را در فهم آسان داده های اکتشافی می پردازد. با وجود تاکید بر کاربردی بودن کتاب تلاش شده است به مطالب تئوری و نظری نیز به بیانی ساده و شیوا پرداخته و از روش های آماری به عنوان ابزاری در تحلیل داده های اکتشافی استفاده شود. بیشتر تحلیل ها و محاسبات از بسته نرم افزاری (نسخه 10) Statistica استفاده شده و در آن مباحث آماری تک متغیره، دو متغیره و چند متغیره در تحلیل داده های اکتشافی فراهم گردیده است..

نویسندگان این کتاب دکتر فریدون قدیمی و مهندس محمد قمی می باشند.

DrGhadimibook

 جهت تهیه کتاب با شماره 09923681015 تماس حاصل نموده و یا به سایت نشابازار مراجعه نمایید..

-- تئوری برآورد (Estimation Theory)

در شاخه ­های مختلف نقشه ­برداری، کمیت­ های فیزیکی متنوعی برای دستیابی به مجهولات که در بسیاری موارد مختصات نقاط زمین هستند، اندازه­ گیری می­ گردند که هر مشاهده انجام شده را می­ توان متناظر و مولد یک مکان هندسی دانست که نقطه مجهول را به نقطه و یا نقاط با مختصات معلوم مرتبط می ­سازد؛ بنابراین با متناظر ساختن معادله هر مکان هندسی به مشاهده مربوطه، می­ توان مقوله برآورد مجهولات را به ­مثابه تعیین جواب‌های یک دستگاه معادلات (خطی یا غیر خطی) دانست. زمانی ­که ­مشاهدات به تعداد حداقل لازم یعنی برابر با تعداد مجهولات انجام پذیرد، مسئله متناظر با حل یک دستگاه با تعداد معادلاتی برابر با تعداد مجهولات خواهد بود که در صورت وجود جواب، دارای یک و فقط یک جواب است. مواردی مانند برداشت مسطحاتی، پیمایش آنتنی باز و تقاطع و ترفیع در فرم ­های رایجشان را می ­توان به عنوان نمونه ­هایی از این حالت تلقی نمود. در این موارد، پاسخ بدست آمده برای مجهولات دارای خطایی است که از قوانین حاکم بر انواع خطاهای موجود در مشاهدات مربوطه تبعیت کرده و این مقوله از موضوعات مورد بحث در کتاب حاضر خواهد بود.

نویسندگان این کتاب دکتر میررضا غفاری رزین و دکتر امیر رضا مرادی می باشند.

DrGhaffaribook

 جهت تهیه کتاب با شماره تلفن های 09120372691 و 33400763-086 تماس حاصل نمایید.

-- قابلیت اطمینان، تعمیرپذیری و ایمنی تجهیزات معدنی (Mining Equipment Reliability, Maintainability and Safety)

کتاب حاضر مجموعه ای از تعاریف، روابط و محاسبات در خصوص قابلیت اطمینان، تعمیر و نگهداری و ایمنی تجهیزات معدنکاری است.

با توجه به کاهش مواد معدنی با عیار بالا و لزوم به اکتشاف و استخراج معادن بزرگتر و فرآوری مواد معدنی در مقیاس های بزرگ، وابستگی معادن و صنایع معدنی به تجهیزات و ماشین آلات غول پیکر افزایش یافته است. بررسی و محاسبه مفاهیمی چون قابلیت اطمینان، تعمیر و نگهداری و ایمنی این تجهیزات نیاز امروز و آینده معادن کشور خواهد بود. مترجمین این کتاب به عنوان عضوی از مجموعه بزرگ معدنی کشور تمام سعی خود را به منظور ترجمه ای روان و ارائه مفاهیم کتاب به زبانی شیوا در جهت رفع نیاز معادن و صنایع معدنی معطوف نموده اند.  امید است که کتاب حاضر مورد توجه دانشگاهیان و مهندسین معدن قرار گیرد.

نویسنده این کتاب  بی. اس. دیلن بوده و با زحمت دکتر محسن همتی چگنی و مهندس محمد علی شیرین زاده ترجمه شده است.

Mining Equipment Reliability, Maintainability and Safety

-- راهنمای واکنش گرهای فلوتاسیون (Handbook of Flotation Reagents)

کتاب پیش رو، جلد چهارم از مجموعه چهار جلدی کتاب راهنمای واکنشگرهای فلوتاسیون است که در ارتباط با فلوتاسیون کانی های صنعتی می باشد. موضوع سه جلد قبلی به ترتیب شیمی واکنشگرهای فلوتاسیون، فلوتاسیون کانی های سولفیدی و مخلوط اکسیدی-سولفیدی و فلوتاسیون کانه های طلا، عناصر گروه پلاتین و کان یهای اکسیدی بوده است. از مزایای جلد چهارم، علاوه بر روزآمد بودن آن، می توان به ارائه جنبه های تئوری و عملی شناورسازی کانی های صنعتی اشاره کرد که منابع داخلی و حتی خارجی کمی در ارتباط با آ نها وجود دارد. این جلد نیز همانند جلدهای اول تا سوم شامل فلوشیت های مرسوم و حتی منحصربفردی است که در حال حاضر برای فرآوری کانه های صنعتی مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

نویسنده این کتاب  سرد جان‌ام. بولاتویچ بوده و با زحمت دکتر سیدمحمدجواد کلینی ، دکتر حسنا دارابی و دکتر فراز سلطانی ترجمه شده است.

Handbook of Flotation Reagents

 برای مشاهده اطلاعات کامل کتاب و خرید اینترنتی اینجا کلیک کنید.

-- معدنکاری و زمین شناسی زیست محیطی ( ecological mining and geology)

کتاب معدنکاری زیست محیطی با رویکرد توجه به ملاحظات زیست محیطی در مسائل معدنکاری به رشته تحریر درآمده است. این کتاب در قالب ۷ فصل سعی دارد به عمده ترین چالش های مرتبط با مسائل زیست محیطی در فعالیت های معدنی بپردازد. در فصل اول این کتاب ضمن معرفی زمین شناسی زیست محیطی در حوزه توسعه پایدار نکاتی ارائه شود و با بررسی آمارهای کلان جهانی مشکلات زیست محیطی به ویژه در حوزه آلودگی های ناشی از تولیدات و فعالیت های صنعتی بشر معرفی شوند. در فصل دوم مسائل زمین شناسی پزشکی با رویکرد ملاحظات زیست محیطی در معدنکاری معرفی شده است. بهرحال تاکید این فصل بر این نکته توجه دارد که در تمام مراحل معدنکاری مضراتی وجود دارد که باید به آن­ها دقت داشت. ظهور آلودگی در منابع آبی، وجود باطله ها و چالش های مرتبط با آن و نکات قابل تامل در زمینه معادن متروکه از جمله مواردی است که در این فصل مورد بحث قرار گرفته شده است. فصل سوم این کتاب به بررسی زهاب های اسیدی ناشی از فعالیت های معدنکاری پرداخته است. در این فصل ضمن بررسی نحوه شناسایی مناطق آلوده به زهابهای اسیدی، روش های خذف عناصر مزاحم به ویژه فلزات سنگین مورد بررسی قرار گرفته شده است. در فصل چهارم ایالت­های فلززایی،کانسارهای فلزی و مسائل زیست محیطی مرتبط با آنها معرفی شده اند. تاکید این فصل بر معرفی ایالتهای فلززایی اصلی ایران و مشخصات هر یک از منابع معدنی مهم در این زمینه می باشد. در فصل پنجم یکی از مهمترین نکات مرتبط با مسائل معدنکاری یعنی اکتشاف مواد معدنی و موارد زمین شناسی زیست محیطی مورد بررسی قرار گرفته است. معدنکاری با تمام مراحلش، بسته به حجم کاری، مرحله و نوع آن، می­تواند خطرات زیست­محیطی خاص خود را از منظر زمین­شناسی باعث شود که بررسی این خطرات بحث اصلی و هدف مهم این فصل به شمار می­رود. اثرات زیست محیطی کانسارهای رادیواکتیو (هسته ای) در فصل هفتم مورد بحث واقع شده است. با توجه به آنکه حضور مواد و عناصر رادیواکتیو در محیط های معدنی یکی از مسائل اجتناب ناپذیر مسائل معدنکاری است از این بعد این فصل ضمن گریزی بر تاریخچه کشف و شناخت خواص پرتوزایی عناصر رادیواکتیو به اصول و قوانین حاکم بر خواص رادیوکتیویته مواد بپردازد و در نهایت سعی دارد ویژگی های اصلی عناصر آلوده کننده رادیواکتیو را بررسی و سپس را ه های درمان و رفع اینگونه آلودگی ها معرفی نماید. فصل هفتم یا آخر کتاب حاضر به روش های استخراج مواد معدنی و رعایت نکات زیست محیطی در این زمینه پرداخته است. در این فصل ضمن بررسی روش های استخراج مواد معدنی مخاطرات زیست محیطی مرتبط با پروژه های معدنی مورد بررسی قرار گرفته است.

نویسندگان این کتاب دکتر مهدی صفری، دکتر مصطفی یوسفی راد، مهندس میلاد جهانی می باشند.

General Geology for Engineers

 برای مشاهده اطلاعات کامل کتاب و خرید اینترنتی اینجا کلیک کنید. همچنین می توانید با شماره تلفن های دانشکده تماس حاصل نمایید.

 

-- کانی شناسی عمومی (General Mineralogy)

کتاب کانی شناسی عمومی حاصل گردآوری مجموعه اطلاعات کانی ها از کتاب­ های فارسی کانی شناسی و خصوصا سایت ­های اینترنتی است. از ویژگی های کتاب همراه داشتن فایل الکترونیکی (CD) است که قابل کاربرد برای دانشجو و نیز استاد است. در فایل الکترونیکی ضمن دسته بندی کردن مطالب، مجموعه ای از کانی های رنگی و متنوع از سراسر جهان آورده شده است که شناخت کانی ها را آسان می ­کند. مجموعه حاضر شامل ده فصل بوده که فصول اول تا سوم آن شامل بلورشناسی، شناسایی کانی ­ها و طبقه بندی کانی ها، فصول چهارم تا هفتم اختصاص به کانی های غیرسیلیکات و فصول هشتم تا دهم به کانی ­های سیلیکات اختصاص دارد.

نوآوری که در کتاب به عمل آمده است. شکل جدیدی از اموزش برخط (آنلاین) می ­باشد.امروزه با فراگیر شدن استفاده از اینترنت و سهل الوصول شدن دسترسی به درگاه ­های اطلاعاتی در هر زمان و در هر مکان و علاقه و جذابیتی که برای کلیه افراد تحت آموزش وجود دارد، بکارگیری شیوه ه­ای جدید در این کتاب آموزشی فراهم شده است، به نحوی که در فایل الکترونیک آن امکان وجود پیوندها و آدرس پایگاه های مهم و مرجع کانی ­شناسی از جمله Webmineral.com و Midat.org طراحی و گنجانده شده است، و اساتید و دانشجویان با استفاده از کامپیوتر شخصی، گوشی و صفحه ­های هوشمند براحتی از آن استفاده می ­نمایند.  

نویسندگان این کتاب  دکتر فریدون قدیمی و مهندس محمد قمی می باشند.

General Geology for Engineers

 برای مشاهده اطلاعات کامل کتاب و خرید اینترنتی اینجا کلیک کنید. همچنین می توانید با شماره تلفن های دانشکده تماس حاصل نمایید.

 

-- چینه شناسی مفناطیسی کاربردی (Applied magnetostratigraphy)

کتاب حاضر سعی دارد تا با استفاده از خواص مغناطیسی دیرینه سنگ­ ها به مسائل کاربردی در چینه شناسی مغناطیس بپردازید. در فصل اول این کتاب کار خود را با تعریف اصطلاحات رایج به کار رفته در زمین ­مغناطیس و مغناطیس­ دیرینه آغاز نموده است. فصل دوم به بررسی چینه نگاری پالئوزوئیک و تریاس پرداخته ­است و لذا ستون­ های چینه نگاری مغناطیسی مربوط به دورهای مختلف این زمان ارائه شده ­است. در فصل سوم ضمن بررسی مقیاس زمانی زمین مغناطیس ژوراسیک- کرتاسه پیشین، ثبت ناهنجاری مغناطیسی اقیانوسی دوره­ های ژوراسیک و کرتاسه معرفی شده­ است. در فصل چهارم چینه نگاری مغناطیسی دوره­ های ژوراسیک و کرتاسه به تفکیک هر یک از اشکوب­ های مربوطه ارائه و ویژگی­ های مغناطیسی آن­ها مورد بررسی قرار گرفته ­است. در فصل پنجم این کتاب به چینه نگاری مغناطیسی سنوزوئیک در مناطق خشکی اختصاص یافته است. در فصل ششم چینه ­شناسی میوسن و پالئوزن مورد بررسی قرار گرفته ­است. موضوع چینه شناسی پلیو-پلیئستوسن مربوط به فصل هفتم می ­باشد. در فصل هشتم با عنوان کاربرد­های ژئوکرونولوژی، واحد­های قطبش چینه­ شناسی مغناطیسی و مقیاس زمانی قطبیت میدان مغناطیسی در زمان­ های مختلف زمین­ شناسی بحث شده ­است. در نهایت در فصل دهم تحت عنوان کاربرد در جغرافیای دیرینه، مسیرهای سرگردانی قطبی ظاهری، قطب ­های مغناطیس دیرینه اویلر، بازسازی جغرافیای دیرینه قاره ­ها مورد بررسی قرار گرفته­ است.

نویسنده ی این کتاب دکتر مصطفی یوسفی راد می باشد.

General Geology for Engineers

 برای مشاهده اطلاعات کامل کتاب و خرید اینترنتی اینجا کلیک کنید. همچنین می توانید با شماره تلفن های دانشکده تماس حاصل نمایید.

 

-- کاربرد منطق فازی در زمین شناسی (Application of fuzzy logic in geology)

کتاب حاضر دارای دو هدف اساسی است. اول، باید بدانیم مفاهیم منطق فازی چیست. دوم آن که چگونه مفاهیم اولیه منطق فازی را می ­توان در علوم زمین از طریق چند مثال ساده، بکار برد؟ در این خصوص فصل­ های اول تا سوم عمدتا به مفاهیم اولیه منطق فازی، تاریخچه ­ای از تکاملی این روش در مسائل زمین ­شناسی می ­پردازد. از فصل چهارم تا هشتم نیز بصورت مصداقی کاربرد­های منطق فازی در شاخه ­های مختلف علم زمین ­شناسی مورد بررسی قرار گرفته ­است. ازسوی دیگر در حال حاضر برای تحقیقات زمین­شناسی در گرایش ­های مختلف از نرم ­افزار­های متعددی استفاده­ می­ شود که روز به روز بر تعداد و کیفیت و دقت آنها افزوده می ­شود. در این میان نرم­ افزارهای فازی نیز جای خود را در مطالعات زمین­ شناسی و حوزه ­های وابسته به آن باز نموده ­اند. در این خصوص در فصل نهم سعی ­شده برخی از مهمترین و متداول­ترین نرم­ افزارها معرفی شود.

نویسنده ی این کتاب دکتر مصطفی یوسفی راد می باشد.

General Geology for Engineers

 برای مشاهده اطلاعات کامل کتاب و خرید اینترنتی اینجا کلیک کنید. همچنین می توانید با شماره تلفن های دانشکده تماس حاصل نمایید.

 

-- کاربرد روش های آماری چند متغیره در تحلیل داده های علوم زمین و محیط زیست (Application of Multivariate Statistical Methods in Data Analysis of Geo-Envirnmental Sciences)

روش­های آماری چند متغیره در علوم زمین از جمله: زمین شناسی، آب شناسی، خاک شناسی، جغرافیا، محیط­زیست، هواشناسی و غیره کاربرد دارند. شناخت روابط بین چند متغیر گام اساسی در فهم واقعی ماهیت تجزیه و تحلیل چند متغیره است. دراین کتاب از روش­های چند متغیره چون ماتریس همبستگی، رگرسیون­های خطی و غیرخطی، تحلیل عاملی، تحلیل خوشه­ای، تحلیل تمایزی، شبکه عصبی و آموزش ماشین با هدف شناسایی منشاء آلودگی­ها (طبیعی و انسان) و پیش بینی آنها در آب، خاک و هوا استفاده شده­است. از ویژگی­های کتاب علیرغم موضوع تئوری، با مثال­های کاربردی و به کمک نرم­افزار آماری به ارزیابی متغیرها پرداخته است. لذا کتاب موردنظر را به عموم محققین در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا پیشنهاد می­گردد.

نویسنده ی این کتاب  دکتر فریدون قدیمی  می باشد.

General Geology for Engineers

جهت تهیه کتاب با شماره تلفن های دانشکده تماس حاصل نمایید.

 

-- ژئوشیمی زیست محیطی عناصر مسمومیت زا(Environmental Geochemistry of Toxic Metals)

بسیاری از بیماری های ناشی از آلودگی فلزات مسمومیت زا، در تاریخ گذشته و حال جوامع بشری، حیوانی و گیاهی مشاهده شده است. نقش یک ژئوشیمیست محیطی این است که به طریق علمی منابع و علل آلودگی ناشی از این فلزات را شناسایی نموده و در جهت کاهش و حذف تاثیرات مضر آنها تلاش نماید. در کتاب حاضر که در هشت فصل تدوین شده است،به معرفی انواع فلزات مسمومیت زا، ویژگی های ژئوشیمیایی و همچنین خطرات ناشی از آنها بر بهداشت انسان، بررسی منشاء فلزات مسمومیت زا ناشی از فرآیندهای طبیعی، اهمیت فعالیت های مختلف انسانی، انتقال­پذیری در محیط­های مختلف آبی، خاکی و هوا، بررسی نقش موجودات در انتقال، بررسی چرخه محیطی در اتمسفر، آب و خاک و تجمع زیستی، تعیین زمینه و آلودگی به روش­های آماری، معرفی حداکثر مجاز آلودگی در خاک، آب از جمله شاخص­های فاکتور آلودگی، فاکتور ریسک اکولوژیک، فاکتور غنی شدگی، شاخص های انباشتگی زمین شناسی را در حالت منفرد و مرکب مربوط به فلزات مسمومیت­زا و ارائه راهکارهای اصلاحی، تصفیه مواد آلوده شده به آلاینده­ها از جمله روش­های تصفیه فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی در خاک ها، آبها، رسوبات، مناطق معدنی اسیدی و اتمسفر پرداخته شده­است. 

نویسندگان این کتاب  دکتر فریدون قدیمی و مهندس محمد قمی می باشند.

General Geology for Engineers

جهت تهیه کتاب با شماره تلفن های دانشکده تماس حاصل نمایید.

 

-- تجزیه و تحلیل آماری داده های ژئوشیمیایی اکتشافی با کارکرد در محیط Statistica (Statistical Analysis of Geochemical Exploration Data in STATISTICA Software)

محتوای کلی فصول این کتاب به ارائه این موارد پرداخته­است: روش های مختلف ارزیابی کیفیت داده های اکتشافی از قبیل تعیین دقت نتایج آزمایشات و پردازش نتایج تجزیه های کمی داده­ها، مبانی آمار از جمله توزیع داده­ها، معرفی آماره­های مرکزی جامعه و آماره­های پراکندگی جامعه، توزیع نرمال، روش­های استاندارد سازی داده­ها، آزمون­های نرمال بودن و آزمون­های تبدیل داده­ها به نرمال، توزیع­های آماری از جمله کای سکور، فیشر و tاستیودنت بررسی شده، ارزیابی آماری دومتغیره، کوواریانس، ضریب همبستگی و رگرسیون­های دو متغیره خطی و غیرخطی متغیرها، ارزیابی آماری چندمتغیره از جمله رگرسیون­های چند متغیره،ماتریس همبستگی، تحلیل مولفه­های اصلی، تحلیل عاملی، تحلیل خوشه­ای، تحلیل تمایزی، تحلیل تطبیقی و تحلیل کانونی، معرفی روش­های مختلف تمایز آنومالی از زمینه را به روش­های کلاسیک و روش فراکتالی و بررسی نحوه ارائه داده­ها به شکل نقشه­های نمادین، نقشه­های نیزان و نقشه­های حوضه­ای  را در فهم آسان داده­های اکتشافی می­پردازد. وجود تاکید بر کاربردی بودن کتاب تلاش شده­است، به مطالب تئوری و نظری نیز به بیانی ساده و شیوا پرداخته و از روش­های آماری بعنوان ابزاری در تحلیل داده­های اکتشافی استفاده شود. بیشتر تحلیل­ها و محاسبات از بسته نرم افزاری(نسخه 10) Statisticaاستفاده­شده و در آن مباحث آماری تک متغیره، دو متغیره و چند متغیره در تحلیل داده­های اکتشافی فراهم گردیده است.

نویسندگان این کتاب  دکتر فریدون قدیمی و مهندس محمد قمی می باشند.

General Geology for Engineers

 برای مشاهده اطلاعات کامل کتاب و خرید اینترنتی اینجا کلیک کنید. همچنین می توانید با شماره تلفن های دانشکده تماس حاصل نمایید.

 

-- زمین شناسی عمومی برای مهندسین (General Geology for Engineers)

دانش زمین شناسی از نظر علمی و اقتصادی دارای ارزش ویژه ای است و نقش موثری را در زمینه شناخت مواد معدنی، اکتشاف و بهره برداری از آنها  و به طور اخص منابع نفتی، گازی و آبی دارد. بسیاری از علوم از جمله آب شناسی، خاک شناسی، هواشناسی، جغرافیا، مهندسی معدن و عمران ارتباط تنگاتنگی با علوم زمین دارند و زمین شناسی از علومی چون زیست، فیزیک و شیمی بهره مند می ­شود. مجموعه­ ی حاضر مشتمل بر سه بخش می باشد. بخش اول آن تحت عنوان ساختمان و مواد تشکیل دهنده زمین شامل پنج فصل بوده که به ترتیب زمین و ساختمان آن، کانی­ها، سنگ های آذرین، سنگ­ های رسوبی و سنگ ­های دگرگونی را مورد بحث قرار می­ دهد. در بخش دوم تحت عنوان فرآیندهای بیرونی زمین مشتمل بر شش فصل بوده و موضوعاتی چون آب ­های جاری، آب های زیرزمینی، یخچال ها، بیابان ها، خطوط ساحلی، بستراقیانوس ها بررسی شده است. بخش سوم تحت عنوان فرآیندهای درونی شامل چهار فصل بوده و موضوعاتی چون زمین لرزه ­ها، زمین ساخت ورقه ای، کوه زایی و زمان زمین شناسی معرفی شده است. از ویژگی های بارز کتاب علاوه بر مجلد، فایل الکترونیک (CD) می باشد که بصورت کتاب استاد و دانشجو فراهم شده است. در این فایل علاوه بر شکل های موجود در کتاب، مجموعه ای متنوع از اشکال رنگی تهیه شده و استاد می ­تواند به صورت الکترونیکی درس زمین شناسی را به دانشجویان رشته های مهندسی آموزش دهد.

نویسندگان این کتاب  دکتر فریدون قدیمی و مهندس محمد قمی می باشند.

General Geology for Engineers

جهت تهیه کتاب با شماره تلفن های دانشکده تماس حاصل نمایید.

 

-- سنگ شناسی عمومی (General Petrology)

مجموعه تنظیم شده در برگیرنده توصیفات عمومی سنگ شناسی می باشد و کتاب همراه CD (فایل الکترونیکی) ضمیمه ارائه شده است. خلاصه کاملی از مطالب کتاب همراه اشکال مربوطه در قالب فایل پاورپوینت در CD گنجانده شده است. جنبه آموزشی برای استاد، دانشجویان و محققین علاقمند در این کتاب با ارائه مطالب علمی و تخصصی مناسب، مختصر و مجمل بارز می­ باشد. مشتمل بر 660 اسلاید بوده که 350 اسلاید آن اختصاصا به اشکال و تصاویر رنگی دارد. کتاب شامل یک مقدمه، سه بخش و سیزده فصل می باشد: بخش اول سنگ های آذرین (5 فصل) بخش دوم: سنگ های رسوبی (5 فصل) بخش سوم سنگ های دگرگونی (3 فصل). فصول مختلف کتاب، شامل مطالبی در مورد تعریف اصطلاخات و معرفی: شکل و نحوه استقرارطبیعی، بافت و ساخت، ترکیب کانی شناسی و طبقه بندی، تشریح منشاء انواع ستگ ها می ­باشد.

نویسندگان این کتاب  دکتر فریدون قدیمی و مهندس محمد قمی می باشند.

General Geology for Engineers

 برای مشاهده اطلاعات کامل کتاب و خرید اینترنتی اینجا کلیک کنید. همچنین می توانید با شماره تلفن های دانشکده تماس حاصل نمایید.

 

-- آشنایی با نرم افزار DATAMINE

امروزه اهميت و کاربرد نرم‌افزارهاي تخصصي در زمينه‌هاي مختلف، بر هيچ کس پوشيده نيست. شايد نرم‌افزارهاي مورد استفاده در زمينه‌هاي فني و مهندسي که جهت طراحي بکار مي‌روند، از اهميت بيشتري نيز برخوردار باشند. نرم‌افزار DATAMINE يکي از نرم‌افزارهاي جامع، کامل و بسيار پرکاربرد در صنعت معدنکاري است که شامل مدلسازي­ هاي اکتشافي، طراحي­ هاي بهره‌برداري و استخراج و بررسي ­هاي فني و اقتصادي مي‌باشد. اين نرم‌افزار داراي نسخه‌هاي مختلف بوده و طبيعي است که نسخه‌هاي جديدتر آن کامل­تر و از طراحي­ هاي جالب‌تري نيز برخوردار است.

اهميت و کاربرد فراوان نرم‌افزار DATAMINE و فقدان مرجعي کامل در آموزش آن، مؤلف را بر آن داشت تا اقدام به تأليف کتاب حاضر نمايد. در اين مجموعه دو نسخه آخر اين نرم‌افزار مورد بررسي قرار گرفته و آموزش داده شده ضمن آنکه از ذکر مطالب تکراري موجود در دو نسخه، اجتناب گرديده است. قابل ذکر است که به دليل گستردگي زياد نرم‌افزار، آموزش آن بطور کامل به ماه ­ها زمان نياز دارد و در اين کتاب اصول و بخش­هاي اصلي، آموزش داده شده و فراگيري جزئيات برعهده کاربر مي‌باشد.

مطالعه اين کتاب، به کليه دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي رشته‌هاي زمين‌شناسي و مهندسي معدن و نيز دانش‌پژوهان صنعت معدنکاري توصيه مي‌شود.

نویسنده ی این کتاب دکتر رضا احمدی می باشد.

General Geology for Engineers

 برای مشاهده اطلاعات کامل کتاب و خرید اینترنتی اینجا کلیک کنید. همچنین می توانید با شماره تلفن های دانشکده تماس حاصل نمایید.

 

تصویر تقویم آموزشیتقویم آموزشی  تصویر فرم ها و آیین نامه هافرم ها تصویر اعضای هیات علمیاعضای هیئت علمی تصویر افتخارات دانشکدهافتخارات دانشکده

لینک های مفید: